Пазарно проучване

Компания, която поради успеха на бизнеса си, има нужда да увеличи екипите си, като създаде нов офис, извън този в централата в България. Колебанието е свързано с точния избор на град сред четири възможни: Варна, Пловдив, Велико Търново, Благоевград.

Проблем

Предложихме проучване в две насоки. Първата - направихме моментна снимка на пазара на труда в четирите града, включваща движения, тенденции и статистики на пазара в индустрията на клиента.

Втората – дадохме прогноза за предстоящите промени, като изследвахме потенциала на всеки регион да обучи и развие специалисти, плановете на конкурентни компании за навлизане и др.

За реализацията на проекта безценни се оказаха 15-годишните ни наблюдения (онлайн и на място) над пазара на труда, както и отличните ни партньорски отношения с водещи компании, институции, неформални и формални образователни центрове, местни медии и браншови организации.

Решение

Проектът се изпълни в рамките на десет работни дни.

През първата седмица стартирахме със събиране на „суровата” и детайлна информация от всички предвидени в предложението ни източници.

През втората седмица извършихме критичния анализ на събраната информация и после верифицирахме всичко с индивидуални разговори и интервюта с водещи специалисти на различно йерархично ниво от местни компании и институции. Заедно с тях повторно изследвахме спецификите на града, проверихме дори значимите местни културни особености на средата и специалистите в градовете.

В края на проучването получихме пълна детайлна информация за състоянието на пазара на труда за всеки от четирите града. Ясно бяхме набелязали очакваните предимства и недостатъци, и препоръки към клиента за оптималните стъпки за изграждане на офис.

Резултати

Клиентът ни получи обосновано становище от нас, на база на което да вземе обективно и информирано решение за избор на дестинация за новия си офис.

Показателно е, че взе категорично решение освен да изгради офис във втори град, също така да ни повери подборите си. В продължение ние, като единствен доставчик, се заехме да намерим най-добрите специалисти за новият офис на клиента.

За нас най-важното е, че получихме изключително положителна референция и искрената благодарност за консултантското ни изследване от клиента ни.

Пазарно проучване

IT Meetup