TigerCash

Ние вярваме, че поемането по нов кариерен път е промяна… промяна, която изисква инвестиция на време, ресурси и усилия. Затова ние желаем да възнаградим хората, които предприемат тази промяна.

С нашата нова програма TigerCash, всеки успешно назначен кандидат през JobTiger Recruitment ще получи в края на изпитателния си срок допълнително еднократно възнаграждение до 1000 лв.

Кои позиции са част от програмата TigerCash?
Позициите, които предоставят възнаграждение са визуално обозначени с програмата TigerCash, с този знак, като в него е посочена сумата в лева, която ще получи всеки успешно назначен кандидат.

JTR

Кандидатите, с които се е свързал представител на JobTiger Recruitment също биват информирани, в случай че конкретна позиция е част от програмата.

Кой може да участва?
Право на участие в програмата има всеки навършил 18 години кандидат, кандидатствал по представена позиция от JobTiger Recruitment или е потърсен от представител на JobTiger Recruitment.

Как протича процесът?
Кандидатите преминават през стандартен процес за подбор. Обикновено той включва разговор с представител на JobTiger Recruitment, последван от определените от съответния работодател стъпки.

Успешно представилите се кандидати получават предложение за работа от работодателя.

Всеки назначен през JobTiger Recruitment кандидат получава в края на изпитателния си срок допълнително еднократно възнаграждение до 1000 лв.

Условия:

1. Паричната сума се изплаща еднократно в пълен размер по банков път след изтичане на 6 месечния изпитателен срок на назначения при съответния работодател кандидат.

2. Kандидатът не се ангажира с трудови или други задължения към ДжобТайгър ООД.

3. Участието в програмата не изисква заплащане от кандидата под каквато и да е форма. Услугите на ДжобТайгър ООД са напълно безплатни за всеки кандидат за работа.

Виж предложенията на JTR