„Кои са най-често задаваните въпроси по време на интервю за работа„? Това е една от най-популярните теми свързани с процесът на подбор. Знаем ли обаче какво е мнението на кандидатите за работа? Има въпроси, които кандидатите не харесват, но понякога биват задавани.

Кои са въпросите, които кандидатите за работа не харесват?

Няма единен отговор на този въпрос. Различните кандидати могат да имат различни предпочитания, очаквания и чувствителност по време на интервю за работа. Но има някои общи въпроси, които могат да се окажат неприятни, неподходящи или дори незаконни за повечето кандидати. Силно се надяваме че повечето от представените по-долу примери не фигурират в съвременната практика, но ето някои от тях:

Въпроси касаещи личния живот

Въпроси като „Имате ли деца?“, „Каква религия изповядвате?“ „Каква е вашата сексуална ориентация?“ или „Кога планирате да забременеете?“ са не само нерелевантни за работната позиция, но и нарушават личното пространство и са дискримининативни за кандидатите на база на техните лични избори или обстоятелства. Такива въпроси са забранени по закон в много страни и могат да доведат до съдебни искове или глоби.

Индиректни въпроси за заплата

Въпроси като „Колко сте печелили на предишната си работа?“ са използвани от работодателите, за да определят бюджета за дадена позиция или да преговарят по-ниска заплата. Но тези въпроси могат да се окажат обидни или демотивиращи за кандидатите, тъй като подценяват техните умения, опит и ценност за организацията. Тези въпроси също така могат да способстват за финансово неравенство между различните групи работници. Едновременно с такива въпроси, работодателите трябва да изследват пазарните тенденции и да предложат справедлива и конкурентна заплата, базирана на ролята, отговорностите и квалификацията на кандидата.

Въпроси за слабостите на кандидата

Въпроси като „Каква е най-голямата ви слабост?“ или „Разкажете ми за един неуспех в кариерата си.“ са често задавани от работодателите, за да оценят самокритичността, умението за решаване на проблеми и готовността за развитие на кандидатите. Но тези въпроси могат да се окажат стресиращи, затрудняващи или безсмислени за кандидатите, тъй като те трябва да балансират между честността и позитивното представяне. Тези въпроси също така могат да бъдат лесно подправени или избегнати от кандидатите, които използват клиширани или неискрени отговори.

Вместо това, работодателите трябва да задават повече поведенчески или ситуационни въпроси. Те илюстрират как кандидатите са се справяли с конкретни предизвикателства или са използвали конкретни умения в миналото.

Освен посочените до тук въпроси, които кандидатите не харесват е силно препоръчително да се избягват и такива, които биха попаднали в следните категории:

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.