В условията на т.нар. пазар на кандидата, в който талантите диктуват правилата, задържането на служители става все по-трудно за компаниите. Текучеството може да струва скъпо на работодателите, като тук, освен финансови средства, се губи и значително количество работно време за обучаването на новопостъпилите.

Изкушаващи предложения към служителите винаги ще има и част от тях ще се възползват. Но ако броят на напускащите се увеличи, обикновено за това има причини, които застрашават стабилността и успешното развитие на бизнеса. Ето няколко стратегии, които могат да помогнат за задържането на служители в компанията.

Осигуряване на конкурентно възнаграждение

Не е новина, че предлагането на атрактивни заплати и осигуряването на конкурентни социални пакети, са ключови фактори за задържането на служители. Ако се колебаете дали нивата на възнаграждения във вашата компания са адекватни спрямо тези в бранша, може да използвате онлайн инструменти, които да ви помогнат.

Не забравяйте, че освен заплата служителите очакват и признание за постиженията си. Отличавайте и възнаграждавайте служителите, които дават допълнителен принос и постигат отлични резултати. Осигурете им поощрения, бонуси или повишения, които ги мотивират и уверяват, че техният труд е ценен.

Кариерно развитие и възможности за напредък

Служителите искат да знаят каква е тяхната бъдеща перспектива в компанията. Понякога това може да е по-голям мотиватор от самото заплащане. Може да помислите за създаване на програми за обучение, менторство и вътрешни повишения, които да подкрепят служителите в техния професионален растеж.

Помогнете на служителите да развиват не само професионалните си умения, но обърнете внимание на личностното им развитие. Предлагайте възможности за участие в тренинги, семинари и развиващи програми, които обхващат различни аспекти на техния живот.

Създаване на приятна и подкрепяща работна среда и чувство за безопасност

Важно е служителите да се чувстват ценени и подкрепяни. Това може да включва насърчаване на комуникацията, открити връзки между мениджъра и служителя, признаване на постиженията и предоставяне на обратна връзка за развитие. Свободното изразяване на мнение и идеи без страх от наказание или унижение също трябва да бъде гарантирано.

Въвеждането на системи, които позволяват на служителите да участват в процеса на вземане на решения и да допринесат с идеи и предложения, може да усили ангажираността им и да ги убеди, че техният глас е важен.

Баланс между работа и личен живот

Признаването на нуждите за баланс между работа и личен живот може да помогне за задържането на служителите. Предлагането на гъвкаво работно време, възможности за работа от вкъщи и други инициативи за подобряване на работно-личния баланс могат да бъдат от полза.

Създаване на силна организационна култура

Инвестирайте време и усилия в създаването на силна и положителна организационна култура. Формулирайте вашата мисия, ценности, етика и взаимоотношения. Това ще помогне да се създаде по-дълготрайна връзка между служителите и компанията. Как да се справите с това предизвикателство в условията на дистанционна работа, може да видите тук.

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.