Изграждането на устойчив и сплотен екип е трудна задача, изискваща много усилия и време. Сблъсъкът на характери, експертиза и поколенчески особености са само част от факторите, които влияят върху този процес. Като добавим към тях и факта, че все повече екипи работят от разстояние, задачата за изграждане на организационна култура може да бъде обречена на неуспех, ако не се полагат съзнателни усилия и не се изгради ясна стратегия.

Защо обаче организационната култура е толкова важна? Специалисти със силни връзки помежду си имат по-голямо чувство за отговорност един към друг. Така те са по-малко склонни да се отпуснат и да неглижират робата си, защото знаят, че хора, на които държат, разчитат на тях и са наясно как тяхната работа допринася за успеха на организацията.

Силната организационна култура играе роля при ангажирането на служителите и задържането им в компанията. В традиционния офис самото присъствие на колеги и интеракцията с тях спомага за разпространение на колективния дух. В домашни условия обаче споделените емоции от успехи и неуспехи, лежерните разговори до кафемашината и опознаването на колегите в обедната почивка са елиминирани като фактори. Често, при такъв тип работа, всичко, което знаеш за колегата от другата страна на линията, е контактната му информация. Затова трябва да се подходи по по-различен начин.

Определяне на мисия, визия и цели на компанията

Процесът за изграждане на организационна култура трябва да тръгне от там. Не лоша идея е тази информация да се разпише в документ, с който всеки един служител да е запознат, още при постъпването си в компанията.

Чувство за безопасност

Това е друг ключов елемент, върху който трябва да се наблегне особено при дистанционната работа. Той дава на служителите свободата да изразяват мислите си и да се чувстват уверени и спокойни, че няма да бъдат отхвърлени, наказани или засрамени за изразеното мнение.

Когато не се познават спецификите на характера на отсрещната страна, изграждането на такова чувство за безопасност не е лесно. Във виртуална среда това може да стане чрез поощряване на активното участие, подкрепа към всеки, брейнсторминг, уважение към чуждото мнение, добър пример отстрана на колеги с повече опит в компанията. Важно е да се подчертава, че поемането на рискове и допускане на грешки са допустими.

Предоставяне на възможности за лично и професионално развитие

Инвестицията в уменията и знанията се отплаща многократно. Не е нужно обученията да са строго под формата на курсове или лекции. Стимулирайте служителите с повече опит, които носят духа на компанията да споделят с останалите това, което я отличава от другите, например под формата на Q+A сесии. Важното е да се направи по начин, по който няма да се превърне в бреме за тях, защото в даден момент това със сигурност ще рикошира. Установяване на менторски програми също биха били от полза.

Да не забравим тийм билдинга!

Тук не е задължително да се организират тържества или тежки продължителни игри с много правила. За служителите обаче е важно да прекарат време заедно, така че е хубаво това да бъде поощрено винаги когато има такава възможност. Пикник или среща за кафе през уикенда, свободен петък следобед за среща с колеги. Има много варианти, а тук креативността на самите служители може да бъде от голяма полза.

Изисквайте обратна връзка

Понякога е нужно само да попиташ. Чрез редовни анонимни анкети или инструменти за измерване на ангажираността на служителите си, може да получите важна информация за състоянието на компанията. Това ще даде ясна представа за нагласите, проблемите и тревогите на служителите, на базата, на които могат да се вземат адекватни решения за бизнеса.

Работата, независимо от местоположението, на което тя се извършва, трябва да бъде мотивирана правилно, да има ясна цел и идея. Изграждането на добра организационна култура е добра стъпка в тази посока.

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.