Бурното развитие на технологиите и бизнеса, както и въвеждането на регулации относно защитата на личните данни, доведоха до големи промени в процеса по подбор. Техники и похвати, които бяха ежедневие за специалистите само до преди 10 години, днес вече не се практикуват. Следващите четири тенденции при подбор на персонал са все по-редки или изчезнали от процеса, в резултат на промените в бизнес средата през годините и развитието на различните подходи за намиране на таланти.

1. Обяви за работа в печатни медии

С появата на интернет и онлайн платформи печатните медии като вестници и списания изчезнаха като средство за публикуване на обяви за работа. Работодателите днес предпочитат онлайн канали и специализираните сайтове за работа, които са по-достъпни и имат по-широка аудитория.

2. Ръчно обработване на автобиографии и мотивационни писма

В близкото минало ръчната обработка на купчини от автобиографии и мотивационни писма беше обичайна практика. С появата на софтуерни решения за автоматично съхранение и обработка на кандидатите, тези тенденции при подбор изчезнаха. Софтуерните инструменти могат да филтрират и оценяват автоматично кандидатите според зададени критерии и да управляват комуникацията с тях.

3. Стандартното интервю

Традиционните техники за водене на интервю за работа, като въпроси със затворени отговори, са до голяма степен изчезнали. В днешно време се прилагат по-иновативни подходи, като поведенческите интервюта, игрови симулации, групови дискусии и др. Тези подходи целят да разкрият не само професионалните умения на кандидата, но и неговия потенциал, способност да се адаптира и работи в екип.

4. Строгата йерархична структура в процеса

Това все още не е изчезнала тенденция, но все повече наблюдяваме постепенното ѝ преминаване в отживелица. Доскоро процесът на подбор на персонал обикновено се осъществяваше от отдел „Човешки ресурси“ и/или от ръководителите на даден отдел или екип. Днес обаче въвеждането на модели като „рекрутър-партньор“ и „изнесен екип“ позволява по-широко участие и сътрудничество между различни страни и нива в организацията, включително ръководители на отделите и бъдещите колеги на потенциалните кандидати. Това допринася за по-обективен и цялостен процес на подбор на персонал.

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.