Социалните мрежи отдавна не са просто начин за свързване с приятели. Те са станали важен аспект на нашия живот, като обединяват хора от различни части на света.

Поведението в мрежата може да има значително влияние и върху професионалния път на човека. Въпреки че социалните мрежи по-често са използвани за лични цели и комуникация, е важно да се има предвид, че информацията, която споделяте и начина, по който се представяте онлайн, могат да бъдат достъпни за потенциални работодатели, колеги и клиенти.

В днешно време работодателите често проверяват профилите в различни социални мрежи на кандидатите за работа преди да ги наемат, а причините за това могат да се крият на различни места.

Оценка на професионалната репутация

Работодателите могат да проверят профилите на кандидатите, за да получат представа за тяхната професионална репутация. Те могат да видят как се представят кандидатите в онлайн пространството, какви са техните постове и коментари свързани с работата и индустрията.

Например, споделянето на информация, която е неетична, непрофесионална или оскърбителна, може да навреди на вашия професионален имидж.

Проверка на социални навици

Работодателите могат да използват информацията от социалните мрежи, за да се опитат да разберат каква е личността на кандидата извън работното място. Все повече компании се стремят да наемат хора, чиито личностни характеристики съвпадат с културата и ценностите на компанията.

Информацията, която споделяте в социалните мрежи, може да даде на работодателите представа за вашия стил на работа и професионално отношение. А това от своя страна да подскаже дали се вписвате в организационната култура.

Проверка на консистентност

Работодателите сравняват информацията, предоставена в резюмето и по време на интервюто, с тази, която се намира на социалните мрежи. Търсят съответствие и консистентност в това, което кандидатът представя за себе си.

Проверка за неподходящо поведение

Работодателите могат да търсят индикации за неподходящо или неетично поведение на социалните мрежи, което би могло да повлияе на работата или репутацията на фирмата.

Изследване на умения и интереси

Информацията от социалните мрежи може да предостави на работодателя по-добро разбиране за уменията, интересите и хобита на кандидата, което може да бъде важно при вземането на решение.

Важно да помните, че социалните мрежи могат да бъдат мощен инструмент за изграждане или възпрепятстване на вашия професионален път. Следователно бъдете внимателни с това, което споделяте онлайн и как се представяте във виртуалния свят, особено ако смятате, че това може да повлияе на успехите ви в кариерата.

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.