От позицията на работодател, „пазар на кандидата“ е нещо, което често остава незабелязано, докато не се появи нуждата от хора. През последните години някои браншове набраха сериозна скорост, което доведе до остра нужда от специалисти и сериозна конкуренция между работодатели. Наличието на квалифицирани и опитни кандидати, чиято бройка е по-малка от броя на наличните работни места ги поставя в силна преговорна позиция при търсенето на работа.

При тези обстоятелства преговорите са не само за самото заплащане, а за целия пакет от допълнителни придобивки. Това може да включва бонуси, допълнителни социални придобивки, гъвкаво работно време, възможности за професионално развитие и напредък, баланс между работа и личен живот и други, които отговарят на нуждите и предпочитанията на кандидатите.

В условията на пазар на кандидата се открояват няколко основни момента, върху които всеки работодател трябва да наблегне, за да може да остане конкурентен.

Подобряване на имиджа на компанията

При тези нива на безработица, привличането на таланти е трудна и предизвикателна задача. Като работодател трябва да инвестирате в развитието на своя работодателски бранд. Това включва подчертаване на уникалните качества на компанията, предлагане на истории за успех, акцент върху компанията като място, където служителите имат възможност за развитие и постижения. Позиционирайте се на различни кариерни събития и се възползвайте от различни Employer Branding услуги.

Първото впечатление

Трябва да накарате специалиста да почувства, че има бъдеще като част от компанията. Първото интервю е един от основните фактори, влияещи върху кандидатите при вземането на решение. Затова е важно фирмената култура да бъде обяснена на кандидата по време на тази среща. Не допускайте грешката да очаквате, че кандидатът ще бъде развълнуван само на базата на четене на спецификата на работа и информацията от сайта на компанията.

Продължителност на процеса по подбор и обратна връзка

Бързината, с която компаниите действат при нужда от таланти е изключително важна при тези условия. В нашата практика сме видели доста случаи, в които компании са изпускали точните кандидати само защото имат тромава процедура по подбор. В много случаи, забавянето на обратна връзка след интервю се оказва причина даден кандидат да се насочи към друго предложение. Оставяме на страна и неприятния привкус, който оставя у специалистите, дългото колебание на работодателите.

Помислете за оптимизирането на процеса по подбор, премахването на ненужните етапи и налагането на стандарти за връщане на обратна връзка на кандидатите в определи срокове.

Съставете точна и ясна обява за работа

Да си признаем, понякога може да прочетете цялата обява и пак да не разберете за какво става въпрос. Неясното описание или включването на задачи в обявата, които не са типични за позицията, може да предизвика объркване у кандидатите. Това от своя страна ще ги спре да кандидатстват.

Важно е да се отбележи, че ситуацията, в която кандидатите са в диктуваща позиция, не е постоянно състояние и може да се промени в зависимост от икономическите и социалните условия. Тя може да се променя с времето и да има различни нюанси в различните отрасли и региони.

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.