Меките умения, които липсват сред младите таланти

Меките умения, които липсват сред младите таланти

Въпреки че младите таланти обикновено разполагат със силни технически умения, често техните меки умения липсват или не са достатъчно развити. Тези умения са от съществено значение за успешното им развитие в работна среда, затова ще разгледаме някои от най-важните. Комуникация Писмена и устна комуникация. С развитието на технологиите и дигиталното присъствие, младите хора нямат изграден […]

Оценката на представянето на персонала

Разглеждането на оценката на персонала е важен аспект от управлението на човешките ресурси. Има няколко ключови елемента, които ще разгледаме.

Разглеждането на оценката на персонала е важен аспект от управлението на човешките ресурси. Има няколко ключови елемента, които ще разгледаме. Защо оценката на персонала е важна за организациите Оценката помага на мениджмънта да се информира за производителността и потенциала на служителите в компанията. Цели Част от основните цели на оценката на персонала, се ползват за […]

10 полезни умения, които всеки Recruitment Leader трябва да владее

10 полезни умения, които всеки Recruitment Leader трябва да владее

Лидерът на отдела за подбор (Recruitment Leader), играе важна роля за успехите на recruitment екипа. Този специалист трябва да владее разнообразни умения, за да управлява ефективно и да постига най-добри резултати. Отбелязваме 10 полезни умения, които всеки Recruitment Leader трябва да притежава: 1. Стратегическо мислене Виждане на по-голямата картина и способността да се планират и […]

Защо е важна обратната връзка?

Обратна връзка

Живеем в пазар на труда, който до голяма степен се ръководи от кандидата. Това е и една от причините, поради които е важно всяка компания да връща подробна обратна връзка на всеки кандидат, който завършва процес при тях. Независимо дали тя е положителна или отрицателна, обратната връзка дава информация за уменията и страните, върху които […]