Още няколко остарели тенденции в наемането на персонал

Съвременният пазар на труда претърпява значителни промени, които предефинират как работодателите създават и предлагат работни позиции. Разбирането на тези промени е от съществено значение за работодателите и служителите, които искат да се адаптират успешно към новата реалност на работното място. Общи описания на длъжностите в обявите за работа Общите и неясни описания на длъжностите стават […]

Остарели тенденции в наемането на персонал

В динамичната среда на бизнеса и в частност подбора на персонал, с течение на годините се появиха и изчезнаха различни тенденции. Някои от тези тенденции остаряха поради напредъка в технологиите, промените в динамиката на работното място или промяната на културните ценности. Ето някои тенденции в наемането на персонал, които вече са все по-малко актуални: Ръчно […]

Посланик на Марката: Ключ към успешна маркетинг кампания

В тази битка за внимание от потребителя, задачата на посредника, известен като "посланик на марката", играе ключова роля.

В свят на силна конкуренция, където вниманието на потребителите е разкъсано между изобилие от предложения, връзката между марката и нейната аудитория е от критично значение за успеха. В тази битка за вниманието на потребителя задачата на посредника, известен като „посланик на марката“, играе ключова роля. Посланикът на марката представлява връзката между компанията и нейната аудитория. […]

Онбординг процесът и защо е важен за задържането на служителите

В съвременния свят на бизнеса, конкуренцията за таланти е ожесточена. За да привлекат и задържат най-добрите служители, компаниите се нуждаят от ефективни стратегии за управление на човешките ресурси. Един от най-важните етапи в този процес е онбордингът. Това е периодът, по време на който новоприетият служител се запознава със своите задължения, колеги и корпоративна култура. […]

Какво е Жизненият Цикъл на Служителя в компанията

Жизненият цикъл на служителя представлява последователност от етапи, през които той минава в рамките на своята кариера в дадена компания. Този цикъл включва различни фази, започващи от привличане и наемане, преминавайки през развитие и задържане на служителя, и завършващи с напускане на работното място. Защо е важно компаниите да имат ясна стратегия? Създаването на стратегия […]

Нови термини и тенденции в HR бранша

HR индустрията постоянно се развива, въвеждайки нови понятия и термини, които отразяват съвременните практики. Разглеждаме част от най-интересните, които се използват последните години. Голямото завръщане в офиса „Голямото завръщане в офиса“ се отнася до предстоящия процес на масово връщане на служителите в офисната среда след периода на работа от дистанция, наложен през пандемията от COVID-19. […]

Умения и качества в работния процес, които не могат да бъдат заменени от изкуствен интелект

Докато изкуственият интелект продължава да се развива и набира сила, има определени качества, от гледна точка на работния процес, които по своята същност са човешки и би било трудно да бъдат заменени.

Защо специалистите държат да работят home office

home office

Доста специалисти, предимно от IT бранша, предпочитат да работят от вкъщи. Има няколко причини, поради които кандидатите държат на това. Ще отбележим най-често срещаните доводи, които споделят специалистите по време на интервю.  Гъвкавост в работното време Работата от вкъщи позволява на хората да управляват своето работно време по-гъвкаво. Това може да е особено полезно за […]

Тенденции при технологиите за привличане на таланти

Robot and human shaking hands

Постепенно навлизаме в нова ера на подбора, така че е от съществено значение за специалистите от отдела по човешки ресурси и ръководителите по подбор на персонал да бъдат в крак с последните тенденции и технологиите за привличане на таланти.