Как поведението в социалните мрежи влияе върху кариерата

Социалните мрежи

Социалните мрежи отдавна не са просто начин за свързване с приятели. Те са станали важен аспект на нашия живот, като обединяват хора от различни части на света. Поведението в мрежата може да има значително влияние и върху професионалния път на човека. Въпреки че социалните мрежи по-често са използвани за лични цели и комуникация, е важно […]

Как да се подготвите за online интервю

Как да се подготвите за online интервю How to prepare for an online interview

Независимо от позицията, за която кандидатствате, интервюто за работа често е съпроводено със прилична доза стрес. Напасването на графика, търсенето на точното местоположение на офиса, чакането, непознатата среда могат да ви натоварят още повече. Виртуалните интервюта, от своя страна, елиминират до голяма степен основанията за тези притеснения. Ако сте си търсили работа наскоро, вероятно вече […]

Трудов туризъм – да или не?

Job Hopping - Yes or No?

Има различни причини, поради които някой става трудов турист. Някои от причините включват търсене на по-добри кариерни възможности, по-високо заплащане, подобрен баланс между работа и личен живот или промяна в кариерната посока.

Подбор в условията на пазар на кандидата

Пазар на кандидата candidate-driven market

От позицията на работодател, „пазар на кандидата“ е нещо, което често остава незабелязано, докато не се появи нуждата от хора. През последните години някои браншове набраха сериозна скорост, което доведе до остра нужда от специалисти и сериозна конкуренция между работодатели. Наличието на квалифицирани и опитни кандидати, чиято бройка е по-малка от броя на наличните работни […]

Как се промениха професиите през последните 30 години?

Как се промениха професиите през последните 30 години?

През последните 30 години светът и в частност пазарът на труда претърпяха значителни промени поради различни фактори, включително технологичен напредък, демографски промени и икономически тенденции. Някои от основните промени включват: Растеж на информационните технологии: Технологичният напредък, особено в областта на информационните технологии, доведе до появата на нови професии и повишено търсене на специалисти в областта […]

Задържане на кадри в IT сферата. Тенденции.

Задържането на кадри в IT сферата. Тенденции. Employee retention in IT sector

В част от компаниите в IT сферата, се наблюдава значително задържане на кадри. Това означава, че служителите остават в дадена компания за по-дълъг период от време преди да преминат към друга. Това се дължи на няколко тенденции, които влияят върху предпочитанията и поведението на IT специалистите. Ето и някои от най-значимите: Конкурентност на пазара на […]

Задържането на служители в компанията – мисията възможна

Задържането на служители в компанията – мисията възможна

В условията на т.нар. пазар на кандидата, в който талантите диктуват правилата, задържането на служители става все по-трудно за компаниите. Текучеството може да струва скъпо на работодателите, като тук, освен финансови средства, се губи и значително количество работно време за обучаването на новопостъпилите. Изкушаващи предложения към служителите винаги ще има и част от тях ще […]

Изграждане на организационна култура в условията на дистанционна работа

изграждане на организационна култура

Изграждането на устойчив и сплотен екип е трудна задача, изискваща много усилия и време. Сблъсъкът на характери, експертиза и поколенчески особености са само част от факторите, които влияят върху този процес. Като добавим към тях и факта, че все повече екипи работят от разстояние, задачата за изграждане на организационна култура може да бъде обречена на […]