Развитие на личния бранд

Развитие на личния бранд

Понятието личен бранд (Personal Brand) се отнася до уникалния начин, по който един човек се представя и въздейства на другите. Това включва комбинация от професионални умения, лични качества, стил на общуване и визия. Личният бранд е своеобразна идентичност, която човек създава за себе си с цел да бъде запомнен, разпознат и оценен от околните. Развитието […]

Образователната система и нуждите на пазара на труда в България

Образователната система и нуждите на пазара на труда в България

Взаимодействието между образователната система и пазара на труда е ключов елемент от обществения и икономически живот. В България има конкретни аспекти, на които е добре да обърнем внимание. Ще отбележим част от важните фактори засягащи връзката между образованието и пазара на труда. Актуализация на образователните програми Образователните програми и курсове трябва редовно да се обновяват, […]

Как да избягате от клишетата по време на интервю

Как да избягате от клишетата по време на интервю

По пътя си към успешна кариерна промяна всеки професионалист се изправя пред предизвикателството, в рамките на около час, да впечатли интервюиращия екип. Всеки носи у себе си уникална комбинация от умения, характеристики и опит, които го правят различен от другите. В този контекст, способността да се подчертае уникалната личност и принос към работната среда става […]

Преходът от работа в агенция към in-house рекрутмънт

агенция за подбор към in-house рекрутмънт

Преминаването от агенция за подбор към вътрешен (in-house) рекрутмънт е обичайна стъпка в кариерата на много специалисти, занимаващи се с набиране на хора. Това преминаване може да има своите предимства и предизвикателства, в зависимост от индивидуалните цели на всеки рекрутър. Разглеждаме няколко аспекта, които имат значение при прехода от агенция към вътрешен отдел, занимаващ се […]