Професионалното прегряване е състояние на психическо, емоционално и физическо изтощение, предизвикано от продължителен стрес на работното място. То често се характеризира с намалена мотивация, изтощаване от работата и намаляващо чувство на постигнати резултати.

Това състояние се среща все по-често в днешно време, затова е хубаво да познаваме признаците му, за да можем да го установим в ранен етап.

Изтощение и умора

Това е основният признак на професионалното прегряване(Burnout). В работната среда, където е налице прекомерен стрес или натоварване, хората често изпитват усещане за постоянна умора. Обикновено тя не може да се облекчи дори след почивка. Те могат да се чувстват физически и емоционално изтощени, като това изгаряне не се компенсира от отдиха.

Цинизъм и отчуждение

Този признак включва развитието на отрицателно отношение към работата, колегите и клиентите. Служителите могат да изгубят интерес или мотивация за работата си, да станат цинични по отношение на организацията или хората около тях. Характерна е появата на чувство на отчуждение от работната си среда.

Намалена ефективност

В процес на професионално прегряване хората често се борят с намаляване на продуктивността и ефективността. Те могат да се чувстват блокирали или безпомощни. Възможно е да изпитват затруднения във вземането на решения и да намират трудности при изпълнение на задачите си.

Изострена реакция

Хората с професионално прегряване могат да изпитват усилени реакции на стресови събития. Те могат да имат по-нисък праг на търпимост към стреса и да реагират по-агресивно или по-емоционално на ситуации, които обикновено не биха предизвикали подобни реакции.

Намалено чувство на постигнат успех

Тук хората често загубват усещането за постигнати цели и удовлетворение от работата си. Те може да се чувстват неуспешни, безцелни или неспокойни от това, че не постигат това, което смятат за важно или ценно в работата си.

Тези признаци често са взаимосвързани и могат да се проявят в различна степен в зависимост от индивидуалните обстоятелства и средата на работа.

Мениджърът може да предприеме няколко ключови мерки, ако забележи признаци на професионално прегряване у служител. Това включва предоставяне на емоционална подкрепа и разбиране, оценка на работната среда и предприемане на подходящи мерки за подобряването ѝ. Друг вариант са отпуск и дни за възстановяване, подкрепа за професионално развитие и подпомагане на баланса между работа и личен живот. Тези мерки имат за цел да подпомогнат служителя да се справи със стреса и да подобри своето благополучие и ефективност на работното място.

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.