Ефективни методи за привличане на таланти

Привличането на таланти е ключов елемент в успешния подбор на персонал. Разглеждаме няколко ефективни метода, които могат да бъдат използвани в този процес. 

Изграждане на силна работодателска марка (employer branding)

Създаването на атрактивен и привлекателен образ на работодателя e ключов момент за привличането на кандидати. Акцентирайте върху културата на компанията, стойността и предимствата за служителите в нея. По този начин ще привличате таланти и ще дадете на текущите си служители възможност да станат посланици на вашата марка и те също да привличат потенциални нови колеги.

Използване на социални мрежи

Активното присъствие в социалните мрежи като LinkedIn, Facebook, Instagram и др., дава възможност за споделяне на статии, успешни проекти и интересни идеи на компанията. Чрез използването на рекламни кампании в социалните мрежи, може да се достигне до по-голям брой потенциални кандидати.

Кариерни събития и обучения

Част от доказаните ефективни методи през годините е посещението и участието в кариерни събития. На едно такова събитие дава възможност потенциални кандидати да научат повече за компанията и да се срещнат с текущи нейни служители.

Предоставянето на обучения, стажове и менторски програми, привличат повече млади таланти и ги подготвят за работа в реална среда.

Привлекателни социални придобивки

Като най-търсени допълнителни придобивки през годините специалистите определят бонуси, гъвкави работни условия и възможността за home office/хибриден модел. Социалните придобивки са част от пакета, който предоставяте на вашите служители и са задължителни, за да се ползвате с конкурентно предимство.

Активно участие в образователната общност

Това може да се изгради чрез ефективно сътрудничество с университети и образователни институции. Дава възможност за участие в кариерни събития за студенти и изнасянето на презентации пред тях. По този начин представяте вашата работодателска марка.  

Използване на технологии за подбор на персонал: 

За да се изгради успешен и бърз процес на подбор, масово компаниите имплементират applicant tracking systems. Това помага за по-ефективен, прозрачен и оптимизиран процес на работа.

С напредването на технологиите като AI и анализ на данни, процесът по подбор може да бъде оптимизиран допълнително, така че да е ефективен както за компанията, така и за кандидатите.  

Програми за кариерно развитие

Създаването на планове за кариерно развитие и вътрешни възможности в подкрепа на служителите в техния професионален растеж, спомага за положителната репутация на компанията. 

Активен подход към кандидатите

Личния и професионален подход към потенциалните кандидати, винаги оставя добро впечатление в отсрещната страна. Бързата реакция и предоставяне на подробна информация, също са важна част от ефективността на процеса.

Комбинирането на тези методи, може да създаде силен и ефективен процес за подбор на таланти за вашия бизнес. Целите на компанията, определят необходимите методи, които да се приложат в подбора на кадри.  

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.