Терминът гоустинг (ghosting) в областта на подбора на персонал се използва за описание ситуация, при която работодател, в частност специалист подбор, прекъсва комуникацията с кандидата, който е проявил интерес към дадена позиция, без да предостави обяснение или обратна връзка относно резултатите на процеса.

Този вид поведение е много вероятно да създаде негативни впечатления у кандидатите, а лошото мнение и коментари често се разпространяват лавинообразно. „Гоустинг“ в подбора на кандидати е считан за лоша практика по редица причини:

Липса на уважение към кандидата

Този вид поведение не демонстрира особено уважение към инвестираното време и усилия от страна на кандидата. Изразявайки интерес към позицията и компанията, всеки кандидат отделя от времето си за подготовка и интервюта и други стъпки в процеса, затова е редно да получат обратна връзка.

Затваряне на врати за бъдещи взаимодействия

Гоустингът може да отрази лошо на имиджа на работодателя и така да го лиши от възможността за бъдещо сътрудничество с кандидата или негови партньори. Кандидатите обикновено споделят свои преживявания с други, а тази информация може да достигне дори до клиенти, колеги или потенциални партньори.

Увреждане на репутацията и работодателската марка

Изчезването от радара на кандидатите може да навреди на доброто име на компанията в индустрията и професионалните кръгове. Професионализмът и интегритетът се ценят в бизнеса и подбора на персонал.

Утвърждаване на лоша корпоративна култура

Ако гоустинг става обичайна практика в дадена организация, това може да отрази културата на незачитане и липса на отговорност в тази организация.

Важно е да се подхожда към кандидатите етично и професионално, като се предостави обратна връзка, дори ако тя е отрицателна. Трябва да се поддържа открита и ясна комуникация през целия процес на подбор, защото това създава добра репутация за работодателя и улеснява сътрудничеството и доверието с кандидатите.

Ако това явление вече съществува в компанията ви никога не е късно да вземете мерки. Контролът над щетите може да включва следните стъпки:

Обяснение и извинение

Първата стъпка е да се свържете с кандидатите и да изкажете извинения и обяснения за прекъсването на комуникацията. Трябва да бъдете искрени и да предоставите конкретни причини за действията си, ако такива съществуват.

Обратна връзка и предложения за подобрение

Попитайте кандидатите за тяхната обратна връзка относно преживяването. Това може да ви помогне да разберете какво може да се подобри в бъдеще и как да предотвратите подобни ситуации.

Извлечение на поуки

Изследвайте причините за гоустинга и извлечете поуки от него. Може да забележите проблеми във вашите процеси или комуникация, които са довели до този проблем. Разработете мерки за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще.

Подобрение на процесите

Променете или подобрете процесите си за комуникация с кандидатите, за да предотвратите бъдещи подобни случаи. Уверете се, че имате ясни процедури за управление на кандидатите и че съответните лица са отговорни за своевременно и коректно информиране на кандидатите.

Изграждане на доверие

Възстановяването на доверието на кандидатите изисква време и усилия. Стремете се да изграждате доверие, като бъдете последователни и професионални във вашите комуникации и отношения с кандидатите.

Подобряване на репутацията: Изграждайте позитивна репутация като работодател, като се отнасяте отговорно към кандидатите. Добрата репутация може да привлече талант и да ви помогне да задържите квалифицирани кандидати в бъдеще.

Защо е важна обраната връзка за кандидатите и какви са нашите препоръки, вижте тук.

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.