HR индустрията постоянно се развива, въвеждайки нови понятия и термини, които отразяват съвременните практики. Разглеждаме част от най-интересните, които се използват последните години.

Голямото завръщане в офиса

„Голямото завръщане в офиса“ се отнася до предстоящия процес на масово връщане на служителите в офисната среда след периода на работа от дистанция, наложен през пандемията от COVID-19. Въпреки че много компании осъществиха успешен преход към работа от разстояние, мнозина започват да планират връщането на служителите обратно в офиса поради различни причини.

Гневно кандидатстване

Това е термин, който се използва за описване на явление, при което служител изразява недоволство, разочарование или неудовлетворение от текущия си работодател. В общия случай, лицето кандидатсва към други работодатели и често стартира и процес с тях.

Голямото напускане

Този термин се използва за описване на явлението, при което много служители масово напускат работните си места, обикновено поради няколко общи причини. Този термин стана особено популярен през периода на пандемията от COVID-19 и след нея. Една от най-често срещаните причини е чисто финансовто състояние на компанията, като например неизплатени бонуси.

Дигитален номад

Използва се за описание на човек, който избира да работи от различни места по света. Той използва преимуществата на дигиталните технологии за управление на работните си отговорности и комуникация със своите клиенти, колеги и работодатели. Тези хора обикновено разполагат с необходимата техника която им позволяват да бъдат онлайн навсякъде.

Служителско преживяване

Описва съвкупността от впечатленията, емоциите и взаимодействията на служителите с техния работодател по време на тяхната съвместна работа. Този термин се отнася до целия период на служителя в компанията, включително процеса по подбор, интеграция, развитие и напускане.

Новата нормалност

Това е термин, който се използва за описание на новите социални, икономически и културни условия, които възникват след период на промени или криза. Обикновено се използва, за да се опише адаптацията към нова среда и практики след събития, като пандемията от COVID-19, икономически рецесии или други значими събития.

Работа от всяка точка

Това е концепция, която описва възможността за извършване на работа от всяко място с интернет връзка. Дистанционната работа и глобалната свързаност, позволяват на хората да работят отдалечено, без да са ограничени от определено местоположение.

Бумеранг служители

Използва се за описание на бивши служители на дадена компания, които по-късно се връщат да работят отново в нея след кратък или продължителен период на отсъствие.

Тихо наемане

Този термин се използва за решението на дадена компанията да повиши или развие вътрешните си таланти, вместо да наема нови специалисти. Това често се прилага при спестяването на бюджет от страна на компаниите.

Тихо повишение

Този термин се използва, когато работодателят възлага допълнителни отговорности на даден служител, но без необходимата финансова мотивация.

Тези термини и тенденции се очаква да продължат да се развиват и да оформят бъдещето на HR бранша, като компаниите продължават в стремежа да създадат по-добри работни места и да привличат най-добрите таланти.

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.