В динамичната среда на бизнеса и в частност подбора на персонал, с течение на годините се появиха и изчезнаха различни тенденции. Някои от тези тенденции остаряха поради напредъка в технологиите, промените в динамиката на работното място или промяната на културните ценности. Ето някои тенденции в наемането на персонал, които вече са все по-малко актуални:

Ръчно преглеждане на CV-та

Ръчното преглеждане на CV-та до голяма степен е заменено от автоматизирани системи. Системите за проследяване на кандидати (ATS) сега филтрират и класират резюметата въз основа на ключови думи и други критерии, правейки процеса на първоначално пресяване по-ефективен и по-малко зависим от човешка намеса.

Интервю на живо

Пандемията от COVID-19 ускори приемането на виртуалните интервюта. Въпреки че срещите на живо все още са честа практика, те като основен метод на подбор намаляват. Инструменти за видеоконференции като Zoom и Teams сега са стандарт в процеса на наемане на персонал.

Официален дрескод

Официалният дрескод за интервюта и работни места значително се е променил. Много компании са приели бизнес кежуъл или дори неформални политики за облекло, отразявайки промяната към приоритизиране на комфорта и индивидуалността пред формалното облекло.

Дълги и продължителни процеси на наемане

Дългите, продължителни процеси на наемане с множество етапи на интервюта и обширни проверки на миналото са по-рядко срещани. Компаниите сега се стремят към по-опростени и ефективни процеси на наемане, за да осигурят топ таланти бързо в конкурентен трудов пазар.

Подбор, ориентиран към работодателя

В момента наблюдаваме пазар на кандидата. Това означава, че работодателите сега са по-фокусирани върху създаването на работодателска марка, положителни преживявания за кандидатите, подчертаване на културата на компанията и предлагане на предимства, които отговарят на нуждите на потенциалните служители.

„Хартиено“ въвеждане в работа

Процесите на въвеждане в работа, натоварени с документи, са заменени с цифрови решения. Онлайн платформите за въвеждане позволяват на новонаетите да попълнят формуляри, да имат достъп до обучителни материали и да се подготвят по-ефективно преди началната им дата.

Тези промени отразяват по-широката тенденция към гъвкавост, ефективност и практики, ориентирани към служителите в HR и наемането на персонал. Компаниите, които се адаптират към тези развиващи се тенденции, са по-добре позиционирани да привлекат и задържат топ таланти в днешния конкурентен трудов пазар.

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.