Въпреки че младите таланти обикновено разполагат със силни технически умения, често техните меки умения липсват или не са достатъчно развити. Тези умения са от съществено значение за успешното им развитие в работна среда, затова ще разгледаме някои от най-важните.

Комуникация

Писмена и устна комуникация. С развитието на технологиите и дигиталното присъствие, младите хора нямат изграден навик да комуникират правилно и ефективно. Това пречи на тяхното развитие като специалисти, защото така не могат да изградят стабилна връзка със своите колеги, клиенти и мениджъри.

Екипност и сътрудничество

Добрата комуникация води до по-силни екипни връзки и сътрудничество. Екипната работа спомага за развитието на колектива и успешните резултати на компанията. Често дигиталния свят води до изолация, а това до по-слабо развито умение за екипна работа.

Мислене в посока решаване на проблеми

Насочване на младите хора към повече креативност и иновативно мислене при сблъскване с предизвикателства. Понякога готовите и бързи решения на динамичния свят не помагат на младите таланти да мислят извън кутията. Всеки проблем има различни решения, трябва да ги насърчаваме да бъдат по креативни.

Адаптираност и гъвкавост

Все повече се наблюдава сред младите таланти, ниска търпимост, ангажираност и честа смяна на работното място. Това показва, че изпитват трудност и не им се предоставя достатъчно, за да задържат своето внимание, както и че не са достатъчно гъвкави при появата на трудности и промени.

Критично мислене

Развитието на критичното мислене сред младите таланти спомага за правилното анализиране и усвояване на информация. Така могат по-лесно да се справят с дезинформацията, която се оказва голям проблем, както за млади така и за по-старши специалисти.

Управление на стреса

Преминаването от студентския живот към пазара на труда за младото поколение, което е израснало предимно в дигиталния свят е голямо приключение и сблъсък с реалността. Понякога се оказва, че разликата между очакванията на кандидатите и изискванията на компаниите е твърде голяма. Добре е да се управляват очакванията на талантите като ги запознаваме с пазара на труда още от университетите.

Развиването на тези меки умения е ключов елемент за успешното интегриране на младите таланти в работната среда и успешната им кариера. Компаниите могат да се възползват от обучения, менторство и други инициативи, които да развиват тези и други липсващи меки умения. Ние от JobTiger също работим в тази насока като предоставяме възможност на мотивирани младежи да развият меките си умения. Ако имате интерес да научите повече Младежка академия за кариера, посетете нашата страница.

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.