Пазарът на труда се променя непрекъснато, а с него и тенденциите в подбора на персонал. През 2024 г. ще видим още повече фокус върху дигитализацията, бързата адаптивност и ориентирането към хората.

Ето някои от основните тенденции, които ще оформят подбора на персонал през следващата година:

Дигитализация

Дигитализацията ще продължи да играе все по-важна роля в подбора на персонал. Компаниите ще използват все повече дигитални инструменти и технологии, за да автоматизират процеса по набиране и подбор, да достигнат до по-широк кръг от кандидати и да оценят техните умения и знания по-ефективно.

Бърза адаптивност

Компаниите ще трябва да бъдат по-бързо адаптивни към промените на пазара на труда. Това означава, че ще трябва да бъдат готови да променят своите изисквания към кандидатите, да се възползват от новите технологии и да предлагат по-гъвкави работни условия.

Ориентиране към хората

Въпреки навлизането на дигитализацията, хората ще останат от ключово значение за подбора на персонал. Компаниите ще трябва да се съсредоточат върху създаването на позитивни и привлекателни работни места, които да привличат и задържат най-добрите таланти.

Ето някои конкретни примери за това как тези тенденции ще се проявят в подбора на персонал през 2024 г.:

Компаниите ще използват все повече изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML), за да автоматизират процеса на набиране и подбор. AI ще може да се използва за филтриране на кандидати, за провеждане на интервюта и за оценка на уменията и знанията на кандидатите.

Компаниите ще използват социалните медии и други онлайн платформи, за да достигнат до по-широк кръг от кандидати. Това ще им позволи да се срещнат с кандидати, които не са наясно с техните свободни позиции.

Компаниите ще предлагат по-гъвкави работни условия, като например дистанционна работа или гъвкаво работно време. Това ще им помогне да привличат и задържат таланти от цял свят.

Компаниите, които искат да бъдат успешни в подбора на персонал през 2024 г., ще трябва да се адаптират към тези тенденции и да се възползват от новите възможности, които те предлагат.

Открийте повече полезни съвети на JobTiger.agency или като се свържете с нас на hr@jobtiger.bg.